Szkoły te do tej pory najczęściej zlokalizowane były głównie w miastach posiadających bogatą tradycję w kształceniu. Tego typu prywatne licea bez problemu znajdziemy w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Lublin, Rzeszów.

Coraz częściej prywatne szkoły średnie powstają w mniejszych miejscowościach – w takich, gdzie uczniowie mają również zorganizowany całodobowy pobyt.

Prywatne licea ogólnokształcące to propozycja dla uczniów z Polski, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, jak i dla tych o innych narodowościach. Aktualnie w naszym kraju jest wdrażana reforma systemu oświaty, obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują:

 • ośmioletnia szkoła podstawowa,
 • gimnazjum, lub klasy gimnazjalne,
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące,
 • czteroletnie technikum.

W liceach ogólnokształcących realizuje się różnego typu cele edukacyjne. (Poznaj wszystkie prywatne szkoły średnie i licea w Polsce w jednym miejscu). W Polsce wśród różnych rodzajów prywatnych liceów można wymienić takie jak:

 • szkoły międzynarodowe,
 • szkoły dzienne,
 • IB szkoły,
 • szkoły z internatem,
 • szkoły społeczne i szkoły niepubliczne,
 • szkoły dla uczniów o szczególnych potrzebach,
 • szkoły sprofilowane,
 • szkoły dwu- lub kilkujęzyczne.

Nauka w prywatnych liceach jest zaliczana do bardziej skutecznych. Wynika to z tego, że oferują one naukę wielu dodatkowych umiejętności, których nie ma w programach liceów publicznych. Wybór odpowiedniego liceum w dużej mierze decyduje o przyszłości ucznia. Dobra szkoła średnia to możliwość wybrania bardziej obleganych kierunków na wyższych uczelniach. Dużym atutem jest także znajomość języka obcego, ukończenie szkoły międzynarodowej i zdanie międzynarodowej matury. Z tego powodu coraz większa liczba rodziców decyduje się na to, aby jego dziecko uczyło się w liceum prywatnym. To dobry wybór, jeśli inwestuje się w umiejętności młodego człowieka. Szkoły prywatne w tym licea, gwarantują wysoki poziom nauczania, w którym oprócz przedmiotów podstawowych, czyli matematyki, geografii, historii i innych, uczeń zdobywa wiele nadprogramowych umiejętności. Duży nacisk w tego typu placówkach jest położony na naukę języków obcych, które w przyszłym życiu zawodowym mogą okazać się kluczem do sukcesu.

Czym jest szkoła prywatna, społeczna, niepubliczna?

Szkoła niepubliczna czy liceum prywatne przygotowują ucznia do pełnienia różnych ról w społeczeństwie poprzez naukę pracy w grupie, argumentowania, komunikowania się, negocjowania. Są  to tak zwane umiejętności miękkie – przydatne na różnych etapach życia.  Prywatne szkoły oferują pomoc uczniom posiadającym różnego typu dysfunkcje lub szczególne uzdolnienia. To szkoły, w których na pierwszym miejscu stawia się na indywidualne podejście do każdego ucznia. Zindywidualizowana nauka przynosi bardzo dobre efekty. W przypadku niektórych uczniów istnieje potrzeba zastosowania specjalnych metod nauczania, np. w przypadku uczniów posiadających różnego rodzaju ograniczenia. Ten typ nauki jest możliwy, ponieważ szkoły prywatne kładą duży nacisk na spersonalizowany kontakt z uczniem. Lekcje odbywają się w małych grupach, dzięki temu nauczyciel ma wiele możliwości na to, aby dowiedzieć się, jakie indywidualne potrzeby edukacyjne ma każdy z uczniów. Licea prywatne tworzą klasy dla uczniów o specjalnych potrzebach. Są to uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami i chorobami, na przykład takimi jak zespół ADHD lub zespół Aspergera. W takich klasach pracują pedagodzy specjalizujący się w tym typie edukacji.

Jeśli szukasz najlepszego liceum dla swojego dziecka, to pamiętaj również o tym, że sukces edukacyjny prywatnych szkół średnich jest w dużej mierze oparty na współpracy rodziców ze szkołą, duże zaangażowanie rodziców w działania integracyjne. Zaangażowanie dorosłych to dobry wzorzec dla młodych ludzi. Szkoły prywatne dążą do tworzenia małych społeczności skoncentrowanych na życiu szkoły oraz angażujących się w działania na rzecz tej szkoły.

Ciężki wybór liceum prywatnego…

Wybór liceum prywatnego daje gwarancję tego, że lekcje będą prowadzone przez kadrę nauczycielską o bardzo wysokich kwalifikacjach, nierzadko są to osoby z tytułami naukowymi. Nauczyciele angażują się w pracę z młodymi ludźmi, w oczywisty sposób przekłada się to na efekty nauczania.

Prywatne liceum jest najczęściej finansowane ze składek rodziców, darowizn od sponsorów (oraz częściowo finansowane z dotacji państwowych). Dzięki temu placówki te są bardzo dobrze wyposażone w najrozmaitszy sprzęt pomagający w lekcjach. Standardem są interaktywne tablice edukacyjne, sprzęt komputerowy, bezprzewodowa sieć internetowa. W nauce wykorzystuje się najnowsze techniki informacyjno-komunikacyjne. Szkoły prywatne dysponują świetnie wyposażonymi salami, w których można rozwijać zainteresowania, na przykład muzyczne czy sportowe.

Edukacja w szkołach prywatnych jest niekiedy dużo skuteczniejsza, niż ta w publicznych placówkach. Składa się na to wiele elementów. Oczywiście podstawą jest chęć i zaangażowanie młodego człowieka do nauki. Wybór liceum prywatnego to pewność dla rodzica, że motywacja i zapał do nauki jego dziecka będą podsycane i ukierunkowywane na właściwe tory. Daje to lepsze perspektywy na studia i karierę zawodową (lub naukową) w dorosłym życiu. Dlatego na wybór szkoły prywatnej decyduje się coraz większa liczba rodziców, którzy szukają prestiżowych i polecanych liceów w dużych ośrodkach miejskich, a także w mniejszych miejscowościach.

PROMOCJA

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes