Students and teacher in in front of computer at school

Najlepszy nauczyciel to…

    W idealnej szkole każda lekcja to przygoda.…