Biuro Reklamy Grupy Cogito zaprasza do współpracy reklamowej z magazynami Cogito, Victor, Victor Junior, Kumpel oraz na stronach www.

W ofercie posiadamy:

  • reklamy modułowe,
  • reklamy niestandardowe,
  • inserty,
  • naklejki,
  • druk książeczek,
  • przygotowywanie materiałów w postaci advertoriali, sesji zdjęciowych,
  • wywiady itp.

Dzięki reklamie w jedynych pismach edukacyjno-rozrywkowych na rynku i serwisach www ofe­ru­jemy do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – 6-19-latków, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, odważnych i podejmujących wyzwania, otwar­tych na no­wo­ści rynkowe, poszerzających swoją edukację.

Trafiamy do dzieci i młodzieży, które mają coraz większą siłę nabywczą. Jak wylicza firma IQS, 5 mln małych Polaków w wieku 3-16 lat dysponuje rocznie budżetem ponad 5 mld zł. Dzieci, w tym nasi Czytelnicy, mają dziś coraz większy wpływ na zakupy dorosłych.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Magdalena Głogowska

510 273 659

 

magda@cogito.com.pl

image006