Miesięcznik „VICTOR JUNIOR”

REDAKTOR NACZELNA: Ewa Mackiewicz, redakcja@victor-junior.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE: IlustraDorka Dorota Domagała

STUDIO DTP: Remigiusz Cichocki (kierownik), remik@cogito.com.pl

BIURO REKLAMY: Magdalena Głogowska, magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

PRENUMERATA: Jolanta Partyka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

KOLPORTAŻ: Magdalena Michalska, kolportaz@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 64

Sklep internetowy WWW.EDUKRAM.PL: Agata Śmiałkowska, e-mail: bokcogito@cogito.com.pl, tel. 500 826 160 oraz e-mail: prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

WYDAWCA: GRUPA COGITO Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU: Alina Kuźmina

DRUK: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Zagójska 7 lokal 5

04-160 Warszawa

tel. 22 610 11 64, 610 11 71

Wyślij wiadomość