Dwutygodnik „Victor Junior”

Redaktor naczelna:

Ewa Mackiewicz, e-mail: redakcja@victor-junior.pl

Zespół i współpracownicy:

Artur Maciak, Ewa Nowak, Magda Opoka, Lilka Poncyliusz-Guranowska, Iwona Witt-Czuprzyńska

Skład:

Remigiusz Cichocki

Opracowanie graficzne:

Dorota Domagała / ilustradorka

Dział sprzedaży:

Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz (dyrektor), e-mail: malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl

Ewa Kowalewska (promocja), e-mail: ewa.kowalewska@cogito.com.pl

Katarzyna Jabłońska (prenumerata), e-mail: prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

Anna Śledzińska (kolportaż), e-mail: kolportaz.cog@gmail.com, tel./faks 22 610 11 64

Biuro reklamy:

Magdalena Głogowska, e-mail: magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

Wydawca:

GRUPA COGITO Sp. z o.o.

Druk:

Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk

ADRES REDAKCJI:

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa

tel. 22 610 11 64

Wyślij wiadomość