DWUTYGODNIK „VICTOR JUNIOR”

REDAKTOR NACZELNA: Ewa Mackiewicz, e-mail: redakcja@victor-junior.pl

WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Maciak, Ewa Nowak, Magda Opoka, Lilka Poncyliusz-Guranowska, Iwona Witt-Czuprzyńska

SKŁAD: Remigiusz Cichocki

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Dorota Domagała / ilustradorka

BIURO REKLAMY: Magdalena Głogowska, e-mail: magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

  • Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz (dyrektor), e-mail: malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl
  • Ewa Kowalewska (promocja), e-mail: ewa.kowalewska@cogito.com.pl
  • Katarzyna Jabłońska (prenumerata), e-mail: prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71
  • Anna Śledzińska (kolportaż), e-mail: kolportaz.cog@gmail.com, tel./faks 22 610 11 64

WYDAWCA: GRUPA COGITO Sp. z o.o.

DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk

ADRES REDAKCJI:

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa

tel. 22 610 11 64